Imate pitanja u vezi EU fondova i natječaja? Kontaktirajte nas:
+385 99 2265428
info@prodesign-consulting.eu
Prodesign & Consulting > Science > Pisanje poslovnih planova

Pisanje poslovnih planova

Poslovni plan predstavlja dokument u kojem se opisuje poduzetnička ideja i efekt koji ona ima na okolinu u kojoj će se realizirati. Također, procjenjuje se poslovanje u budućnosti i očekivani poslovni rezultati. Potrebno je opisati sredstva, resurse i metode koje su potrebne za realizaciju te se poslovnim planom pružaju osnovne informacije o investitoru, financijskom položaju i promjenama položaja koje se očekuju nakon ulaganja. Pokazuje se efikasnost investicije, ciljevi i vrijednost investicije, izvori iz kojih će se financirati te projekcije budućih tokova novca i poslovnih rezultata u određenom razdoblju. U planu je najbitnija ideja i definiranje ciljeva koji će se njenom realizacijom ostvariti. Ciljevi moraju biti jasni, mjerljivi i realni.

placeholder

Koja je svrha poslovnog plana?

 

Plan informira vanjske suradnike o rizicima i isplativosti ulaganja. Poslovni plan potreban je i kod novih, start-up poduzeća i kod poduzeća koju posluju već duže razdoblje. Kod novih poduzeća služi za ocjenu šanse na tržištu, a podaci se projiciraju na temelju detaljne analize tržišta, proizvoda i konkurencije. Kod postojećih poduzeća planovi služe za procjenu trenda razvoja, a podaci se projiciraju na temelju podataka o dosadašnjem poslovanju. Uz Prodesign&Consulting ste sigurni da će vaša ideja zaživjeti i dobiti potrebne izvore novca jer investitori prepoznaju kvalitetu u napisanom planu.

Investicijska studija

Osim poslovnog plana, Prodesign&Consulting nudi izradu investicijske studije. Investicijska studija je slična poslovnom planu, ali je puno šireg opsega. Izrađuje se za visokovrijedne investicije, odnosne investicije koje zahtijevaju više od 700.000 HRK kredita.

Studija sadrži:

 • informacije o poduzetniku – investitoru
 • predmet poslovanja investitora
 • opis postojeće imovine investitora
 • analizu dosadašnjeg financijskog poslovanja
 • ocjenu razvojnih mogućnosti ulagatelja
 • analizu tržišta nabave i tržišta prodaje
 • dinamiku i strukturu zaposlenih
 • opis tehničko-tehnološkog procesa, trošak sirovina, materijala i energenata, tehničku strukturu ulaganja i karakteristike poslovnog prostora
 • opis lokacije
 • način zaštite čovjekove okoline
 • dinamiku realizacije ulaganja
 • ekonomsko-financijsku analizu
 • ekonomsko-tržišnu ocjenu
 • analizu osjetljivosti
 • zaključnu ocjenu projekta
Prodesign&Consulting za svoje klijente vodi cjelokupni proces dobivanja kredita HBOR-a i jamstva HAMAG-BICRO-a. Sigurni ste kroz cjelokupni proces te imate iskusne stručnjake koji komuniciraju s HBOR-om i dobivaju odgovore na sva vaša pitanja.

Krediti Hrvatske banke za obnovu i razvoj

Iznos kredita koji se odobrava za start-up poduzeća jest do 1,8 milijuna kuna s rokom otplate do 14 godina. Krediti do 700 tisuća kuna kreditiraju cjelokupnu investiciju, a krediti od 700 tisuća do 1,8 milijuna kuna kreditiraju do 85% vrijednosti investicija.

Krediti za žene poduzetnice se odobravaju do iznosa od 700 tisuća kuna s rokom otplate do 12 godina.

Krediti za mlade poduzetnike se odobravaju do iznosa od 700 tisuća kuna s rokom otplate do 12 godina.

Osobe koje se bave razvojem proizvoda i/ili tehnologija nemaju ograničena sredstva za kreditiranje s rokom otplate do 14 godina.

Poduzetnice i poduzetnici koji dobiju sredstva ESIF-a imaju prilike dobiti kredit HBOR-a koji se sastoji od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke. Nije ih moguće realizirati u kombinaciji s ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje, drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a, drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz  državnog proračuna. Kredit se može odobriti do iznosa od tri milijuna eura uz rok otplate do 12 godina.