Imate pitanja u vezi EU fondova i natječaja? Kontaktirajte nas:
+385 99 2265428
info@prodesign-consulting.eu
Prodesign & Consulting > Business > Projektne prijave na EU fondove

Projektne prijave na EU fondove

Sam postupak izrade projektne prijave sastoji se od prethodnog savjetovanja, izrada projektnog prijedloga i cjelokupne popratne dokumentacije te završnog izvješća o projektu.

Proces projektne prijave započinje sastankom na kojem klijenti iznosi svoje ambicije i ideje za svoje poslovanje, a Prodesign & Consulting usmjerava, predlaže i daje druge potrebne informacije kako bi klijenti znali sve mogućnosti financiranja. Za dobru projektnu prijavu potrebno je detaljno analizirati svakog klijenta kako bi se mogao dati kvalitetan savjet prilagođen svakom od klijenata. Savjeti obuhvaćaju objektivnu sliku sadašnjeg stanja i definiranje potencijalnih poboljšanja poslovanja. Prema mogućnostima klijenata, radi se preporuka natječaja EU fondova i kreće se u izradu projektnog prijedloga.

placeholder

Konzultantske usluge

Konzultantske uslugu uključuju:

 • analizu poslovanja klijenta i dostupnih natječaja
 • poslovno savjetovanje koje prethodi odabiru natječaja
 • izradu projektne prijave za EU fondove
 • izradu poslovnog plana
 • predaju projektne prijave i popratne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu natječaja
 • praćenje i izvještavanje o stanju natječaja
 • savjetovanje u postupku nabave
 • kreiranje zahtjeva za isplatu
 • periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima natječaja
 • izrada završnog izvješća o projektu

Najpopularniji EU fondovi

Aktivnosti koje se financiraju iz fonda jesu one koje koriste obnovljive izvore energije, promiču prilagodbu klimatskim promjenama, rješavaju problem upravljanja otpadom i promiču transportne sustave koji ne emitiraju visoku razinu ugljičnog dioksida. Dva glavna područja su tako ulaganja u okoliš i promet.

Aktivnosti koje se financiraju iz fonda jesu ulaganja u radna mjesta, ulaganja u infrastrukturu pružanja usluga građanima kao i ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu, ulaganja u istraživanja i inovacije te tehnička pomoć.

Ključne aktivnosti fonda jesu promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva te jačanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva.

Ključne aktivnosti fonda jesu poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima, jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi, obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu, promicanje učinkovitosti resursa te promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja.

Cilj mu je osiguranje održivog ribarstva i osiguranje industrije akvakulture te se mogu prijaviti gospodarski subjekti i udruge. Podupire projekte koji promiču održivo i konkurentno ribarstvo i akvakulturu, razvoj i provedbu pomorske politike Europske unije, uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribolovnih područja i doprinose provedbi zajedničke ribarske politike.

Od čega se sastoji projektna prijava?

 1. Prijavni obrazac
 2. Investicijska studija
 3. Marketinška strategija
 4. Financijska konstrukcija projekta
 5. Infrastrukturna komponenta projekta
 6. Izjava o usklađenosti s uputama za prijavitelje projektne prijave
 7. Skupna izjava
 8. Izjava o nekažnjavanju
 9. Izjava o korištenim potporama
 10. Proračun aktivnosti